Eucharystia potocznie zwana Komunią Świętą, to jeden z najważniejszych sakramentów Kościoła Katolickiego. W sakramencie tym Jezus występuje pod postacią chleba i wina. Przeistoczenie chleba i wina w Ciało Chrystusa dokonuje się podczas mszy świętej. Sakrament eucharystii nie jest dostępny od początku życia. Przystępuje się do niego w ósmym roku życia. I Komunia Święta, to bardzo ważny moment w życiu każdej osoby wierzącej. Od tej pory w pełni uczestniczy się we mszy świętej. Przed pierwszym spotkaniem z Jezusem eucharystycznym odbywa się pierwszą spowiedź. I Komunia Święta obchodzona jest w gronie bliższej i dalszej rodziny. Obowiązkowo, w uroczystości tej uczestniczą rodzice chrzestni. I Komunia Święta przyjmowana jest na uroczystej mszy i w uroczystym stroju. Zwyczajowo, na I Komunię kupuje się dziecku pamiątkowe kartki i upominki.